Om advokat Ole Dueholm

Advokat Ole Dueholm er født i 1950, uddannet som cand.jur. på Aarhus Universitet i december 1981, advokatfuldmægtig i Vejen hos landsretssagfører H Busk, beskikket som advokat 1. februar 1985, selvstændig advokat i Silkeborg siden 1. juli 1987. Møderet for Højesteret og Landsret.

Underviser i jura på Vejen Handelsskole 1982-1985, på Den sociale Højskole  i 1985-1986 og på Aarhus Universitet siden 1985, derunder som ekstern lektor siden 1987.

Daglig leder af Silkeborg Retshjælp (tidligere den juridiske afdeling af Arbejdernes Retshjælp i Silkeborg) 1989 – 2017.

Daglig leder af Telefonretshjælpen siden 2017.

Gennemført Danske Advokaters Procedøruddannelse i 2007.

Indehaver af Småsagsadvokaten i Aarhus 2011-2013 og Juristeriet siden 2011.

Stifter af Sagførerkontoret.

Bl.a. medlem af Advokatsamfundet, Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret, ProcedureAdvokaterne, Dansk Selskab for Boligret, Danske Arverets Advokater og Det gode Testamente.