Det formelle

Advokat Ole Dueholm er beskikket af Justitsministeriet som advokat i 1985 og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokat Ole Dueholm er en enkeltmandsvirksomhed, der driver advokatvirksomhed i overensstemmelse med de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, derunder retsplejelovens regler og reglerne om god advokatskik. Advokaten er således bl.a. omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem.

Læs nærmere om Advokatsamfundet og advokaters pligter her.

Virksomhedens CVR-nr. er 34 41 94 26.

Virksomhedens NemKonto er 5347 243165.

Hvis advokatvirksomheden oppebærer midler tilhørende klienterne indsættes de på klientkonto 5347 358310 i Arbejdernes Landsbank. Klienters indestående på advokatens klientkonto er sammen med klientens øvrige indestående i samme bank omfattet af indskydergaranti for klienten i GarantiFormuen med op til 100.000 euro.

Advokatvirksomheden har tegnet ansvarsforsikring i og har stillet garanti gennem HDI Gerling under police nr. VAS1302332 efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.